Simulujte měření ohřevu pomoci dvou teploměrů. Kromě dvou teplot uložte i mocniny aktuálních odchylek. Vytvořte textový soubor obsahující 10 000 vzorků.

Data budou obsahovat:

  • 1. sloupec pořadí měření
  • 2. sloupec teplota1
  • 3. sloupec teplota2
  • 4. sloupec součet mocnin odchylek

Program v LV

Blokový diagram:

 

        

 

Front Panel: